Platnosť inzerátov

Bezplatný inzerát

  • Inzerát je po vložení odoslaný Support oddeleniu na schválenie.
  • Schválenie bezplatného inzerátu prebehne najneskôr do 24 hodín.
  • Inzerát neobsahuje screenshot.
  • Doba platnosti: 30 dní.
  • Po uplynutí platnosti je inzerát vymazaný.