Ako inzerovať na portáli EXPRESWEB.sk

Uverejňovanie inzerátov, príspevkov a príbuzné aktivity je možné vykonávať s platným používateľským účtom v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Vytvorenie účtu na EXPRESWEB je BEZPLATNÉ a pre každého. Registrácia je rýchla a jednoduchá.

Pridanie inzerátu

Inzerát je možné publikovať bezplatne. Zverejnenie podlieha schváleniu administrátorom.

Ako vkladať príspevky, otázky

Verejné správy a otázky sú vítané a pomáhajú k transparentnej komunikácii medzi predajcom a záujemcami. Ak chcete položiť otázku predajcovi projektu alebo chcete k inzerátu pridať komentár, postreh alebo návrh, môžete tak urobiť odoslaním príspevku, a to vyplnením textového poľa v detaile inzerátu dolu na stránke. Pole Ponúkam sumu je možné vyplniť, ak chcete interpretovať Vašu ponúkanú sumu bez ďalších informácií.

Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje ako e-mailová adresa nie sú zverejňované na webovej stránke, pokiaľ inzerent neuvedie tieto údaje v texte obsahu. V prípade výskytu e-mailových adries alebo telefónnych v bezplatných inzerátov sú tieto údaje maskované a vyžadujú prihlásenie. Odovzdávanie e-mailových adries, kontaktov a iných podobných údajov (napr. predajcom) prostredníctvom správ v každom prípade odporúčame posielať súkromne. Správy odoslané súkromne sú viditeľné iba vám a príjemcovi, a to po prihlásení do účtu EXPRESWEB.sk.

Ochranu osobných údajov popisuje samostatný dokument o Ochrane osobných údajov - GDPR.

Editácia inzerátu

Počas celej doby platnosti inzerátu v ponuke je možné meniť obsah inzerátu, a to všetkých uvedených hodnôt, ktoré boli v minulosti k inzerátu uvedené.