Predám e-shop s doménou kolobezkujem.sk

kolobezkujem.sk

Predám e-shop s doménou kolobezkujem.sk za 600 €

predám nový eshop kolobezkujem.sk


Reklama


 


EXPRESWEB

E-shop na predaj
Navrhovaná cena 600
URL
Návštevnosť Počet unikátnych návštev 50 / deň
Predajca Viking


Reklama

Ekonomické ukazovatele
E-shop je v prevádzke Uvádza, či e-shop aktuálne predáva, resp. zabezpečuje obchodné činnosti.
Položiek na sklade Určuje počet položiek, ktoré sú fyzicky na sklade.
400 ks
Marža Hodnota, ktorú vytvára realizovaný tovar.
Príklad:
Ročné náklady: 9 tis. €.
Tržby: 10 tis. €
Marža: [(10000-9000) / 10000]x100 = 10%.
30 %
Počet dodávateľov Počet partnerských výrobcov alebo priamych dodávateľov, ktorými je zásobený e-shop.
2
Štatistika inzerátu
Videné Koľko ľudí videlo tento inzerát 40x
Dopytované Ukazovateľ záujmu -
počet dopytov k inzerátu
0x
Komentované Celkový počet
príspevkov k inzerátu
0x
Pridané 12.02.2019 20:54
ID #15342

Komentáre a dopyt