Predám e-shop s doménou dreveny-tato.sk/

dreveny-tato.sk

Znížená cena LIVE E-shop Doména v cene Rodina, deti Zábava, voľný čas
dreveny-tato.sk

Predám e-shop s doménou dreveny-tato.sk za 3 500 €

E-shop je zameraný na zdravé drevené hračky, hry, hlavolamy ako aj drevené polotovary. Zabehnutý , viac ako 4 roky predaja - neplatila som si často reklamy, lebo som nestíhala popri inom zamestnaní sa tomu venovať, ale má to potenciál, keď by sa tomu venoval niekto naplno... Stála klientela, postúpim aj mailovú adresu s históriou, fb stránku, poprípade zaučím, vysvetlím. Cena so skladovými zásobami - záleží od stavu tovaru v dobe predaja.


Reklama


 


EXPRESWEB

E-shop na predaj - znížená cena
Navrhovaná cena -13% 4 000 €
3 500
URL
Návštevnosť Počet unikátnych návštev 100 / deň
Predajca


Reklama

Ekonomické ukazovatele
E-shop je v prevádzke Uvádza, či e-shop aktuálne predáva, resp. zabezpečuje obchodné činnosti.
Položiek na sklade Určuje počet položiek, ktoré sú fyzicky na sklade.
250 ks
Ročný obrat Tržby za tovar alebo služby e-shopu za obdobie jedného roka
7700 €
Marža Hodnota, ktorú vytvára realizovaný tovar.
Príklad:
Ročné náklady: 9 tis. €.
Tržby: 10 tis. €
Marža: [(10000-9000) / 10000]x100 = 10%.
30 %
Počet registrovaných Počet registrovaných používateľov v e-shope.
1262
Počet dodávateľov Počet partnerských výrobcov alebo priamych dodávateľov, ktorými je zásobený e-shop.
8
Štatistika inzerátu
Videné Koľko ľudí videlo tento inzerát 296x
Dopytované Ukazovateľ záujmu -
počet dopytov k inzerátu
3x
Komentované Celkový počet
príspevkov k inzerátu
3x
Aktualizované 17.01.2019 13:02
ID #15243

Komentáre a dopyt