Informujeme o nových generických doménach

pred 2 rokmi12.05.2016

Prinášame pravidelné aktualizácie so správami o nových dostupných doménach najvyššej úrovne.

Sledujeme aktuálne informácie priamo z databázy asociácie pre prideľovanie internetových mien a čísel - Internet assignment number association (IANA).

Ak je doménová koncovka zapísaná v databáze IANA, znamená to že je prístupná a teda je alebo v najbližšom období bude možné prideľovanie domény a generovanie do zóny.

Domény nedávno pridané v tejto datábaze preto možeme v dohľadnej dobe očakávať na trhu. My vám prinášame pravidelné správy o doménach najvyššej úrovne (gTLD) už do niekoľkých hodín od ich oficiálneho zaradenia do databázy IANA.

Pribudajú nové atraktívne koncovky

S rastúcim internetovým trhom stúpa dopyt po nových doménach i nových koncovkách. Národné a existujúce generické domény už nepostačujú na uspokojovanie dopytu po unikátnych adresách pre webové sídla, preto sústavne vznikajú nové domény najvyššej úrovne. Pre koncových používateľov s vlastným internetovým podnikaním su najatraktívnejšie univerzálne doménové mená, napr. .photo, .coffee, .jobs, a pod. Veľké korporácie neváhajú investovať nemalé finančné zdroje a získavajú vlastné doménové koncovky, napr. .bmw, .apple, .shell apod.

Napr. slovenská doména .SK je národná doména a je prístupná na prideľovanie od roku 1993 akciovou spoločnosťou SK-NIC a.s. Drvivá vačšina národných domen bola sprístupnená na registráciu uz začiatkom deväťdesiatych rokov, preto aktuálnym objektom nášho sledovania su generické domény. Aktuálne je dostupných vyše 700 generických doménovych koncoviek, pričom na čakacej listine je takmer 2000 nových domenových mien.

Žiadosť o nové doménové meno (nie žiadosť o registráciu konkrétnej domény) prechádza rozsiahlym schvaľovacim procesom, kedy organizácia žiadajúca o práva na prideľovanie nových koncoviek musí vyhovieť množstvu požiadaviek zo strany asociácie. Po schválení sa nová generická doména stáva dostupnou na prideľovanie a dostáva sa na zoznam IANA. Preto domény nedávno pridané v tejto databáze možeme v blízkej dobe očakávať na trhu. Domény nových registrátorov sú dostupné obvykle najskôr na predregistráciu a neskôr na predaj koncovým zákazníkom. Netreba preto spomínať, ze prví berú najlepšie názvy.EXPRESWEB