.case, .baseball

pred 2 rokmi29.10.2016

Pre predajcov krytov a príslušenstva k mobilným telefónom sa pripravujú domény

.case .

Športová doména
.baseball
je takisto avizovaná k predaju inštitúciou IANA.

Nové generické domény s automobilovou a módnou tématikou boli 29. októbra zaevidované v databáze IANA.

Súvisiace články:
Informujeme a nových generických doménachEXPRESWEB